Οδικές Μεταφορές

Υπηρεσίες

Αξιόπιστες υπηρεσίες,
ανώτερες από τα καθορισμένα πρότυπα.

Στελεχωμένο από έμπειρους συνεργάτες, το τμήμα διεθνών οδικών μεταφορών μας προσφέρει συνεπείς και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Με συνεχή και άμεση ενημέρωση για την πορεία των μεταφορών, στοχεύουμε στη διατήρηση μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες μας, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο ανταποκριτών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους που εξασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων.

Τέλος, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για μια πληθώρα φορτίων ανεξαρτήτου μεγέθους και ευαισθησίας, προσφέροντας τις πλέον κατάλληλες λύσεις.

  • Μεταφορές με ολόκληρα φορτηγά (FTL)

  • Τμηματικές φορτώσεις (LTL/ Groupage)

  • Οδικές μεταφορές με ελεγχόμενη θερμοκρασία / Φορτηγά ψυγεία

  • Παραδόσεις πόρτα-πόρτα

  • Ειδικές μεταφορές φορτίων

  • Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις

  • Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMO goods)

  • Φορτηγά εφοδιασμένα με σύστημα GPS για συνεχή και άμεση ενημέρωση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις
για άμεσα αποτελέσματα

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για μια πληθώρα φορτίων ανεξαρτήτου μεγέθους και ευαισθησίας, προσφέροντας τις πλέον κατάλληλες λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις
για άμεσα αποτελέσματα

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για μια πληθώρα φορτίων ανεξαρτήτου μεγέθους και ευαισθησίας, προσφέροντας τις πλέον κατάλληλες λύσεις.