Εκτελωνισμός

Υπηρεσίες

Αποτελεσματικές συμβουλές
και κατευθύνσεις

Στην Cargo Lab ανταποκρινόμαστε ακόμα και στην πιο σύνθετη τελωνειακή διαδικασία, παρέχοντας παράλληλα τις καταλληλότερες συμβουλές και κατευθύνσεις.

Η ανάγκη για άμεση παράδοση των φορτίων σας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα στον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Είμαστε οι ίδιοι προσωπικά κάτοχοι άδειας εκτελωνιστή από το 1974, διαθέτοντας την απαραίτητη τελωνειακή εμπειρία και το δίκτυο επικοινωνιών για την απρόσκοπτη εισαγωγή και εξαγωγή των εμπορευμάτων σας.

Ειδικευόμαστε στις εκτελωνιστικές εργασίες με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα, την ευελιξία και τις άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις αξιόπιστες μεταφορές (θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές) που προσφέρουμε, μας δίνουν κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έτσι το όνομα της Cargo Lab είναι συνώνυμο με τις υπηρεσίες μίας στάσης για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εισαγωγών και των εξαγωγών

Συνεργαζόμενοι μαζί μας θα σας βοηθήσουμε και θα διασφαλίσουμε ότι:

  • Οι τελωνειακές εργασίες γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και μειώνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων, κυρώσεων ή ποινών

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις επικαιροποιημένες αλλαγές στο διεθνές εμπόριο και την τελωνειακή νομοθεσία, αποφεύγοντας έτσι περιττά έξοδα και ανεπιθύμητα κόστη

  • Μειώνουμε τον χρόνο εκτελωνισμού, προετοιμάζοντας την διαδικασία πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στον τελικό προορισμό (πύλη εισόδου/εξόδου) (στον τελωνειακό χώρο)

  • Προετοιμασία των εμπορευμάτων για συμπληρωματικούς ελέγχους όπου απαιτείται (έλεγχος από χημείο του κράτους, φυτουγειονομικός έλεγχος, ποιοτικός έλεγχος κτλ)

Προκειμένου να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς, το έμπειρο επιτελείο εκτελωνιστών μας καλύπτει όλες τις ανάγκες σας, αναλαμβάνοντας κάθε είδους τελωνειακή εργασία, όπως εκτελωνισμό εισαγωγής/ εξαγωγής εμπορευμάτων, διεκπεραίωση εγγράφων εισαγωγής/ εξαγωγής, πληροφορίες δασμολογικών κλάσεων εμπορευμάτων, μεταμορφώσεις εμπορευμάτων Τ1 και έκδοση αριθμού EORI.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις
για άμεσα αποτελέσματα

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για μια πληθώρα φορτίων ανεξαρτήτου μεγέθους και ευαισθησίας, προσφέροντας τις πλέον κατάλληλες λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις
για άμεσα αποτελέσματα

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για μια πληθώρα φορτίων ανεξαρτήτου μεγέθους και ευαισθησίας, προσφέροντας τις πλέον κατάλληλες λύσεις.